تبلیغات
بی معرفت - امان از روزی كه ...

هرچه مغرور تر باشـــــی ،

تشنه ترند برای با تو بودن . . . !

و هرچه دســـت نیـــافتنـــــی باشی ،

بیشتر به دنبالت می آیند . . . !

امان از روزی كه غروری نداشته باشی ،

و بی ریا به آنها محبت كنی . . .

انوقت تـــــورا هیچوقت نمیبیند . . .

ســــاده از كـــنارت عبور میكنند . . . !

123


♥ 13 آذر 94 ساعت 22:33 توسط YAGHMA : نظرات()