تبلیغات
بی معرفت - هـــــــHeــــــــه
♥♥بدترین خیانت♥♥


تف ....
یه دخترو پسر کنار هم بودن یهو پسره میزنه زیر گریه...
دختره میگه چرا گریه میکنی؟
-پسر:کاش کور بودم دیروز با اون پسره نمیدیدمت...
-دختر:پسرخالم بود...
-پسر:اِ پس چرا دستشو گرفته بودی؟؟؟
-دختر:چون مثل داداشمه!!!
-پسر:پس چرا رفتی خونشون؟؟؟
-دختر:خب رفتم خونه ی خالم دیگه...
-پسره:تا حالا نمیدونستم داداش من پسر خاله ی تو میشه!!!

تو ... !
✘تو هـیـچ وقــت نفهـمیـدی✘

مــن بــرای داشتنـت :

دلــم را نـــــه ....

عشقــــم را نـــــــه ...

رویاهایـم را نــــــه ....

بـرای داشــتنـت .... ؛

حسـی

را دادم کــه بـدون آن دیگـر ... ؛

من

آن من ِ

سابـــــق نیستم ...!!

دلم ... !!!!
دلــــــــــم برا روزایی که نمیشناختمت تنگ شده!!!

روزایـــــی که بهم میگفتیم شما!!!

روزایی که دسته همو نمیگرفتیم از خجالت!!!

روزایی که اگه میخواستیم بغله هم بشینیم یه وجب بینمون فاصله بود!!!

روزایی که اسمه همو بی دلیل صدا میکردیم تا اون (جانم) رو بشنویم!!!

روزایی که از یه ثانیه بعدمون خبر نداشتیم ولی برا چند ماهه بعدمون حرف میزدیم!!!

روزایی که از کجا تا کجا میرفتیم تا فقط چند دقیقه همو ببینیم!!!

روزایی که هرروز از هم میپرسیدیم چقدر دوسم داری؟؟؟ تنهام نمیزاری؟؟؟

روازیی که اسمه همدیگرو همه چی سیو میکردیم جز اسم خودمون!!!

روزایی ک تو بارون منتظرت بودم!!

روزایی کــــــــــــــــــــه.....

کاش هیچوقت نمیشناختیم همو!!!

من که باختم!!! توام باختی؟!!

کی برده پس؟؟؟

این دنیای نامرد
هـــــــHeــــــــه
♥ 16 آذر 94 ساعت 00:53 توسط YAGHMA : نظرات()