تبلیغات
بی معرفت - "اشــــــــکهایـــم"

"اشــــــــکهایـــم"


را


"بـــــى صـــــــدا"


دراوج


"ســـــــــکوت"


 مى ریزم


"هـــــــق هــــــق"


بــــراى کسـیـست کــــه


کســـــى رابـــــراى پــــاک


کــــردن اشکـــــهایـــش دارد


♥ 16 آذر 94 ساعت 01:32 توسط YAGHMA : نظرات()