تبلیغات
بی معرفت - عادت کرده ام

عادت کرده ام به طعم قهوه

به آد مهای پشت پنجره کافه

دست هایی که می روند

آدم هایی که نمی مانند

به تو

که روبرویم نشسته ای

قهوه ات را به هم می زنی

می نوشی

می روی

یکی به آدم های پشت پنجره ی کافه اضافه می شود…


♥ 21 آذر 94 ساعت 00:55 توسط YAGHMA : نظرات()