تبلیغات
بی معرفت - ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام

بـآ مـטּ لـج نڪـטּ بغــض نـفهمـ !ایـטּ ڪہ خــوבت رآ گوشـہ ے گـلو قـآیـمـ ڪنـے ،چـیزے رآ عـوض نمـے ڪنـב ..

.

بـالآخـره یـآ اشڪ میـشـوےבر چـشـمـآنـمـیـآ عُـقــבه בر בلـمـ 
پس :انــتــظــــار نـבاشتــــ ﮧ باشَیـב
 


خنـבه‌ام واقعـــــے باشـב


ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב


♥ 21 آذر 94 ساعت 01:10 توسط YAGHMA : نظرات()