تبلیغات
بی معرفت - خـوـآبـــے یـﮧ آرـآمــے یکـ مـرگــ همیـشگــے
چیـزـے نمـیخـوـاهمـ جـُز...یکـ اتـآقـ تـآریکـیکـ مـوسیقــ×ـے بــے کلـآمـیـکـ فـنجـآכּ قهـوه بـﮧ تلخـــے زهـر..!و خـوـآبـــے یـﮧ آرـآمــے یکـ مـرگــ همیـشگــے


♥ 21 آذر 94 ساعت 01:15 توسط YAGHMA : نظرات()