تبلیغات
بی معرفت - دلم گرفته...

بسلامتی پسری که دوست دخترش تو بغلش خوابیده بود.

دختر پرسید:دوسم داری؟

پسر گفت :اگه دوست نداشتم الان باید ناله میکردی نه سوال...بزن مطرب که امشب دلبرم مستانه میرقصد، بت افسونگرم لب بر لب پیمانه میرقصد.. بده ساقی شراب آتشین مست وخرابم کن، که امشب دلبرم درمجلس بیگانه میرقصد...

دلم میخواست یکیو داشتم، بعضی وقتا که مردم خستم میکردن... میومد کنارمو دستش رو میذاشت دوطرف صورتمو.. زل میزد توچشام وبهم میگفت: ببین... تومنو داری...


دلم گرفته...

مثه اون کسی که غرورشو واس عشقش زیر پاش گذاش اما جز نامردی چیزی عایدش نشد...♥ 21 آذر 94 ساعت 20:22 توسط YAGHMA : نظرات()