تبلیغات
بی معرفت - طنـــاب دار

موهــــای بلنــــدم را


هیــــچ دوســــت نــــدارم


وقتــــی طنـــاب دارم می شـــوند


بـــی نــــوازش دســــت های تـــــــو . .♥ 21 آذر 94 ساعت 20:50 توسط YAGHMA : نظرات()