تبلیغات
بی معرفت - ای دنیــــــــا مواظبم باش ؛

برای خود مـــــــردی شده ام

بـــــــی صدا گریه می کنم این روز ها

در سکوتی سخــــــــت.......

ای دنیــــــــا مواظبم باش ؛

قلبم هنـــــــــوز

دختــــــــــرانه می تپد...♥ 21 آذر 94 ساعت 20:51 توسط YAGHMA : نظرات()