تبلیغات
بی معرفت - یکے مثـــــــل تـــ ♥ ــو
✖مے گوینـــــב عشق خــــدا بــﮧ همــﮧ یکسآنستــــ

ولے من مے گویمــ :

مـــــرا بیشتـــر از همـــﮧ دوست בارב

و گرنـﮧ بـﮧ همـﮧ یکے مثـــــــل تـــ ♥ ــو مے בاב . . .


♥ 21 آذر 94 ساعت 20:56 توسط YAGHMA : نظرات()