تبلیغات
بی معرفت - دختر باشی
دختر باشی و سیگار هم بر لبانت باشد

هر آشغالی زیر سیگاری شهوتش را

بر خاکستر آبرویت بفرما خواهد زد...!!!


عکس و تصویر دلتنگے میکنــــــــــم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم بهانہ بگـــــیرم... به یادتـــــ مے افـــــتم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم اشکــــــــــ ...


♥ 22 آذر 94 ساعت 22:09 توسط YAGHMA : نظرات()