تبلیغات
بی معرفت - من همان شیشه ام


دیده ای شیشه های اتومبیل را وقتی ضربه ای

می خورند و می شکنند؟

دیده ای شیشه خرد میشود ولی از هم نمی پاشد؟

این روزها همان شیشه ام

خرد و تکه تکه .....

از هم نمی پاشم ....

ولی شکسته ام ...

باور کن ...

Image result for ‫خدااااا من کجای کارم؟‬‎


♥ 28 بهمن 94 ساعت 23:40 توسط YAGHMA : نظرات()