تبلیغات
بی معرفت - لبخند بزن...

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

Image result for ‫لــبــخــنــد بـــزن…! عکاس‬‎


♥ 10 مهر 95 ساعت 18:20 توسط ab0lf@zl : نظرات()