تبلیغات
بی معرفت - مطالب شهریور 1394

کاش از اول می دونستم تو مال دیگرونی

کاش از اول می فهمیدم تو با من نمیمونی

کاش از اول می دونستم تو سهم من نمیشی

کاش می فهمیدم که تو از عشق من گریزونی

از فکر و قلبم تو نمیری که به همین زودی

تو اون فرشته پاکی که من فکر می کردم نبودی

میدونم هرجا که هستی با هرکسی نشستی

به راحتی فراموشم میکنی تو به زودی

این همه عاشق بودم تو نفهمیدی

با تو صادق بودم تو نفهمیدی

من که عاشق بودم تو نفهمیدی

با تو صادق بودم تو نفهمیدی

کاش از اول می فهمیدم تو مغروری

کاش میدونستم از دنیای من دوری

کاش آروم آروم از قلب من میرفتی

چه دروغای شیرینی به من میگفتی♥ 28 شهریور 94 ساعت 00:56 توسط ab0lf@zl : نظرات()

من دخترانه هایم را فدای تنهاییم کردم…
تو مردانگی ات را به چه باختی؟؟؟
عشق؟!
هوس؟!
یا گرمای یک نگاه؟!

Image result for ‫عکس منوفروخت به یکی‬‎Image result for ‫عکس منوفروخت به یکی‬‎

کامنت یادتون نره دوستای گلم


♥ 24 شهریور 94 ساعت 23:09 توسط YAGHMA : نظرات()

Image result for ‫عکس باهام غریبه شدی‬‎

هـِــ ی غریبـــﮧ !
قیــآفت خیلـے آشنـآست
من و تو قبلا جـآیـے همدیگرو ندیدیــ م ؟
آهـ ـآن… یـ ـآدم اومــد
یــﮧ روزآیـے یــﮧ خاطره هـآیـے بـآ هم دآشتیم
یـآدمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے
هــﮧ … انقدر مــآت نگـ ـآم نکن
عشقت حسودیش میشــﮧ !
دســتات ارزونــی خودتــ..
رآستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندآرم
دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید
خوآستم بدونـی!


♥ 24 شهریور 94 ساعت 23:08 توسط YAGHMA : نظرات()

هــے غـَریبــﮧ شـَب عـَروسے کــُت و شـلوار سیــآهش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּرنـگ 

سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ  خـیلے مے آیـَد
بـند

کـروآتـش رآ خـُـودت سـفت کـُـטּ

ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد

وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد  خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بـیـانـدآز

بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ
آرآمـِش مے کــُند

زَحمـَت ِ تــآج عـَروس رآ نــَکش

سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت

خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ 

 مواظب مرد من باش...

♥ 24 شهریور 94 ساعت 23:01 توسط YAGHMA : نظرات()

ســــ ـــ ـــخت است...

سخت است درک کردن

دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را

خودش میـــ ــداند و دلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند

بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...

... و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان دختـــــ ـــــر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ...

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی

♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:57 توسط YAGHMA : نظرات()

زن جنــس عجـــیبــی اسـتـــــ !

چــشمــ هــایــش را کــه مــی بنــدی ،

دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود...

دلــش را کــه مــی شــکنــی ،

باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر...

انــگار درسـتــــ شــده تــا...

روی عـشـق را کــم کــند...

Image result for ‫عکس اشک های یک زن‬‎


♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:41 توسط YAGHMA : نظرات()

مــَـــرد ، مـــُــرد …!!!

 وقتے تـختــے هـا شـدند

 رضــازاده هــا

مــَـــرد ، مـــُــرد …

 وقتے داش آڪــل و قیــصـرهـا شـدند

 اخـراجــے ها و چـارچنـگـــولـے هـا

مــَـــرد ، مـــُــرد …

 وقتے داریــــوش و سـتـــار شـدند

 سـاسے مــانـڪـن ها و علـیشمـس هـا

مــَـــرد ، مـــُــرد …

 وقتـے تـرانــه هایے مثل جـشن دلتــنگے و فریـاد زیـر آب شـدند

پـارمیـدا ، فـازت چیـه و حـالـــم بـَده

مــَـــرد ، مـــُــرد …

و بــــالـاخـــره وقتـے دختــرهامـون ڪـه روزے ،

بچـه محـل واسه آبــروش جــون مے داد

شـدند “دافـــ ـــــ“ …

و مــــردانـگے خـلاصــه شـد در “ریــــــش”

مــَـــرد ، مـــُــرد … و مــردانـگے فــرامــوش...


♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:36 توسط YAGHMA : نظرات()

حاجی های سرزمین من!!!

نام شـ ـهـ ـو ـت خود را گذاشتند صیـــ
雷 稲妻 のデコメ絵文字ـــغه

و نامحرم را ساعتی محرم کردند

تا به نام دین دلی از شـ ـهـ ـو ـت خود درآورند...

Image result for ‫عکس آخوندی رضا مارمولک‬‎


♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:33 توسط YAGHMA : نظرات()

قبول دارم که مرد واسه دلتنگی ها. . .
غصه ها و ناراحتیا. .  .

اشک نمیریزه و قدم میزنه. . .

اما اگه زنی دلتنگ بشه. . .

طولانی ترین خیابون شهرو. . .

قدم میزنه و گریه میکنه. . .

خیابون تموم میشه. . .

اما دلتنگی های اون نـــــــــــــــــه. . .


♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:30 توسط YAGHMA : نظرات()

 

مــــــــــن تکــــــــــــــــرار نمیشوم
ولــــــــــــی ...
یـــــــــک روزمیـــــــــرسد کـــــــــه ...
یک ملافـــــــــــــه ی سفیــــــــــــــــــــد پایان میـــــــــدهد
.به مــــــــــــــــــــــن ...
به شیطنـــــــــــــــــت هایم...
به بازیگـــــــــوشی هایـــــــــم...
به خنـــــــــــــده های بلنـــــــــدم...
روزی که همـــــــــــــه با دیـــــــــــــدن عکسم
بغــــــــــــــض میکنند و میـــــــــــــگویند:
دیوانــــــــــــــــــــه دلمان برای
شوخــــــــــــــــی هایت تنــــــــــــــــگ شده...

Image result for ‫عکس ملافهء سفید مرگ‬‎


♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:27 توسط YAGHMA : نظرات()

میگـטּ בخترا ایטּ روزا اصلטּ ب پسرا اعتماـב نـבارن....
 
میگـטּ בختراے امروز همـہ عصبے و بـב اخلاق شـבن....
 
 یڪیـــ میگفــ בخترܢܢ בختراے قـבیم.....!  
 میگטּ בختراے امروزے فقط بلـבטּ آرایش ڪنن.....!

 

سڪوت ڪرבم...בهنـܢܢ باز نشد ڪ بگـܢܢے בختر غمشو پشت آرایش پنهوטּ میڪنه..  
نشد بگـܢܢ בختراے امروز בاغونـטּ چوטּ בنیاے امروز בاغونشوטּ ڪرבه..  
 یاב ܢܢ رف بگـܢܢ اگـہ בختراے قـבیـܢܢ خوب بوבטּ پسرا ی قـבیمـܢܢ آـב ܢܢ بوבن..  
 یاב ܢܢ رف بگـܢܢ چ توقعے בارے از בخترے ڪ از اعتماـבش  استفاבہ شـבه؟؟!
 
 سلامتےבخترا ڪ مرבبوבنو بیشترازخیلے مرבا بلـבטּ ولےهمیشـہ بایـבسڪوت ڪنن!! 
 بازܢܢ یاבت نره:בخترها فریاב نمیزنن...ســکــــوــــتـــ


♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:19 توسط YAGHMA : نظرات()

 من شــــــــــــــــــــرمندمْ

واسه وقتایی که میتونستم برم ولــــــــى موندم

واسه حرفایی که میتونستم بزنم ولی نزدم که حرررررمت بمونه..

واسه حرفایی که میتونستی نزنی ولی زدی..

ولــــــــى شکستی..

تصویری که ازت تو ذهنم بودو

حسی که تو دلم بودو

حرمت صادقانه موندنمو..هه آره شــــــــــــــــــــرمندمْ

واسه موندنم پای کسی که فقط ادعای دوست داشتنمو داشت

واسه رد کردن و خورد کردن کسایی که تو حسرتم موندن..

خودم کردم تقصیر من بود!گله نیست! کینه نیست! عقده نیست! یه اعترافه من.......... شـــــــــــــرمندم 

Image result for ‫عکس تیکه انداختن به عشقت‬‎

 


♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:10 توسط YAGHMA : نظرات()

✘یه شب که خیلی دلتنگش بودم بالشموبغل کرده بودم ✘

✘داشتم خاطراتمونو مرور میکردم..✘

✘باخودم گفتم الان باکیه؟؟✘

✘کجاس؟✘

✘چی پوشیده؟.✘

✘به عکساش خیره شدم...✘

✘دیدم پیام دارم...✘

✘نگاه کردم خواستم نخونده پاک کنم چون حوصله ی هیچکی

ونداشتم...✘

✘اما تاچشمم به فرستنده خورد درجاخشکم زد..✘

✘چندبار اسمشو خوندم....✘

✘تمام خاطراتش اومد جلوچشمم....✘

✘حتی اخرین حرفش که بهم گفت هری...✘

✘خواستم پاک کنم اما چشمم به متنش افتاد...✘

✘نوشته بود«دوست دارم دیوونه».....✘

✘لحنش مثل همون موقعا بود.....✘

✘بااین حرفش تمام گذشته رو فراموش کردم ...✘

✘نوشتم «منم دوست دارم عشقم»✘ 

 ✘بالبخند اومدم دکمه ی ارسال وبزنم..✘
 
.
.
✘نوشت ببخشید اشتباه شد...


♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:08 توسط YAGHMA : نظرات()

الهی ...
خَـــــطا از مَـن اَست...میدآنَـم!
سآلهاست گــُفته ام " ایـــــاکَ نَعبـــُد" امآ بـه دیگَرآن هَــم دل سپرده اَم...!
از مَـن کـه سالهآســت گفته اَم " ایـــــاکَ نَستعـیـن " امآ بـه دیـگَرآن هم تکـیه کـرده ام...!
امــــــّـــــآ رَهایَم نکــــــُن...
 
نتیجه تصویری برای عکس خدایا رهایم نکن

♥ 24 شهریور 94 ساعت 22:01 توسط YAGHMA : نظرات()

بِ ســـــلامَتــــــی روزی کــــــه بیـــــای خُـــونَـــمون.. 

..... مادرم بِــــشینه کِـــــنآرت ......... بِهــــــت بِـــــگه 

:از خـــــاطــــرات باهـــم بودنتـــــون بـــگو؟؟ 

تُـــــــــوهَــــــــم سُــــــــکوت کُنــــی..... 

....... اشـــــــــک تُــــــــوچِـــــشات جَـــــــمع شـــــه... 

.... بِ عَکــــــــسَم خـــــــــیره شــــــــی.. 

.... تـــــا 40روزلِـــــــباس مِـــــــــشکی... 

....... رُوبــــــــان کِنــــــــــــار عَـــــــــکس.... 

... حــــــســــــرت بخــــــــــــورین... 

بعــــد بــگــــی نـــــامــــــردی کــــــردم در حقشـــــ آخ آخ... 

. حالــــــــــــا مـــــــــن چِــــــــه آرامِــــــــــشی دارم زیــــــــــرخــــــــــــاکـــــــ 

... خـیــــــلــی کــم گــذاشــــــتــــــی...♧

خـــیـــلــی نـــبـــودی. 

.. مــــن امـــــــا...♘

کـــــــــم نـــگــــــذاشــــتـــم..

♔ کـــم بـــرداشـــتــم

... کــه تـــو کـــم نیـــاری..

♛ هـــر چــیـــز بــا ارزشـــی بـــــود بـــه تـــو بـــــخـــــشـــــیــدم 

. .. عــــــــــشــــقـــــم

...♥ غــــــــــــــــــــرورم... 

◆ دلـــــــــــــــــــــــم 

...♡ ســــــــــــــــادگــی ام...★ 

بـــــــــــــــــــــاورم...♝ 

و... زنـــــــــــــــدگـــــیـم... 

♀ دیگـــرچیــزی برایــم نــمانـده...⇩

بـــــه جـــــز"تــــــــــــو"...⇨ 

کــــه تـــوراهـــم بـخـشـیـدم...⇩⇩ به دیگری....


♥ 24 شهریور 94 ساعت 21:56 توسط YAGHMA : نظرات()

.: تعداد کل صفحات 5 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]