تبلیغات
بی معرفت - مطالب مهر 1395

یادم باشد حرفی نزنم که


به کسی بر خورد..


نگاهی نکنم


که دل کسی بلرزد...


راهی نروم


که بیراه باشد..


خطی ننویسم


که آزار دهد کسی را..


یادم باشد که


روز و روزگار خوش است..


همه چیز رو به راه راست و خوب.


تنها...تنها...دل ما دل نیست...♥ 16 مهر 95 ساعت 11:10 توسط ab0lf@zl : نظرات()


Image result for ‫متن در مورد بی معرفت‬‎

♥ 15 مهر 95 ساعت 13:16 توسط ab0lf@zl : نظرات()

Image result for ‫متن در مورد بی معرفت‬‎♥ 15 مهر 95 ساعت 13:10 توسط ab0lf@zl : نظرات()

Image result for ‫متن عاشقانه جدایی‬‎


♥ 13 مهر 95 ساعت 13:11 توسط ab0lf@zl : نظرات()

من از قبل “باخته” بودم


“مچ انداختن”


بهانه ای بود؛


برای گرفتن دوباره ی “دست تو”

Image result for ‫من از قبل “باخته” بودم‬‎

♥ 13 مهر 95 ساعت 12:43 توسط ab0lf@zl : نظرات()

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

Image result for ‫لــبــخــنــد بـــزن…! عکاس‬‎


♥ 10 مهر 95 ساعت 18:20 توسط ab0lf@zl : نظرات()

در هیاهوی زندگی دریافتم 
 
چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت 
 
در حالی که گویی ایستاده بودم 
 
و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد 
 
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود
 
و اگر نه
 
نمی شود
 
به همین سادگی…
Image result for ‫عکس خسته م‬‎

♥ 9 مهر 95 ساعت 13:42 توسط ab0lf@zl : نظرات()

هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم


گم شده ام !


ترس من از گم شدن نیست ..


ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند !

                                                             

 Image result for ‫هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم‬‎


♥ 9 مهر 95 ساعت 13:24 توسط ab0lf@zl : نظرات()

داشتم عکسای گوشیمو نگاه می کردم ،رسیدم به یه عکس که روش

 نوشته بود :

... چه آسان می توان از یادها رفت ...

واقعا چه آسان از یادت رفتم.......


Image result for ‫عکس خسته م‬‎


♥ 9 مهر 95 ساعت 12:58 توسط ab0lf@zl : نظرات()